Back

Îngrăşăminte simple cu azot


Uree


Caracteristica Valoarea
aspect granule albe sau slab colorate
umiditate % max. 0,5
azot % min. 46,2
biuret % max. 1,2
granulatie 1-2,5 mm % min. 90,0

Se garantează produsul timp de 12 luni, dacă se respectă condiţiile de ambalare, transport şi depozitare. Se foloseşte ca îngrăşămînt de suprafaţă, singură sau în amestec cu alte îngrăşăminte. Are o eficienţă ridicată în culturile cu o perioadă de vegetaţie mai lungă. De asemenea, se poate utiliza şi în zootehnie la completarea furajelor, asigurând necesarul de proteine pentru animale. Dozarea pe teren este în funcţie de condiţiile de climă şi sol. Se aplică prin împraştiere pe sol în timpul vegetaţiei, dar şi simultan cu semănatul.


Azotat de amoniu


Caracteristica Valoarea
aspect granule albe
azotat total % min. 33,5
umiditate % max. 0,6
granulatie 1-4mm % min. 92,0

Produsul se fabrică numai la cerere şi este garantat timp de 4 luni, dacă se respectă condiţiile de ambalare, transport şi depozitare. Este utilizat în mod special ca îngrăşământ de suprafaţă pentru culturile de cereale, păşuni şi livezi. Pentru graminee şi păşuni este preferabilă aplicarea pe vegetaţie în funcţie de nevoile plantelor. Granularea optimă şi neaglomerarea produsului oferă o bună împrăştiere prin mijloace mecanizate şi asigură culturilor o nutriţie echilibrată.


Îngrăşăminte lichide cu azot


Îngrăşăminte lichide cu azot au un conţinut variat de amoniac, azotat de amoniu şi uree. Se fabrică tipul 320. Cifra reprezintă conţinutul procentual de azot total. Se garantează de către producător temperatura de cristalizare şi tensiunea de vapori la 40°C, la următoarele valori:

Caracteristica Valoarea
aspect lichid galben sau ruginiu-deschis
temp. de cristalizare °C 0
N total % min. 32
-N nitric % min. 16
-N amoniacal % min. 16

Îngrăşăminte lichide cu azot sunt utilizate pentru fertilizarea solului. Dozarea pe teren este făcută în funcţie de cultură şi de condiţiile de climă şi sol. Se aplică înainte de pregătirea patului germinativ şi sunt încorporate în sol odată cu apa de irigaţii. Prezenţa unui inhibitor de coroziune în soluţia administrată prin sistemul de irigaţii este binevenită.


Îngrăşăminte complexe cu solubilitate parţială în apă


Caracteristica Valoarea/Sort
27. 13,5,0 22. 22. 0 22. 11. 11 15. 15. 15
aspect granule cenusii sau colorate
N total % min. 26,0 20,0 20,0 20,0
P2O5 solubil in acid citric 2% % min. 12,0 20,0 10,0 15,0
P2O5 solubil in apa % min. 7,5 12,0 6,0 8,0
K2O % min. 10,0 15,0
umiditate % max. 1,0 1,0 1,0 1,0
granulatie 1-4mm % min. 90,0 90,0 90,0 90,0
granulatie >4 si <1 mm % max. 10,0 10,0 10,0 10,0

Se garantează neaglomerarea produsului timp de 4 luni, dacă se respectă condiţiile de depozitare şi transport. Îngrăşămintele complexe se utilizează ca îngrăşămînt de suprafaţă pentru culturile de cereale, păşuni şi livezi. Dintre avantajele utilizării lor enumerăm: au concentraţie mare, ceea ce determină un volum de transport, manipulare şi împrăştiere redus cu 70% fată de îngrăsămintele simple. Tendinţa redusă de aglomerare şi uniformitatea granulelor duc la posibilitatea administrării prin mijloace mecanizate. Dozarea pe teren se face în funcţie de culturi si de condiţiile de climă si sol. Sunt recomandate pentru culturi precum: sfeclă de zahăr, grâu, porumb si cartofi.


Îngrăşăminte foliare


Îngrăşămintele foliare sunt îngrăşăminte lichide care conţin cele trei macroelemente esenţiale: N, P si K precum şi gamă largă de microelemente vitale pentru dezvoltarea plantelor (S, Cu, Mn, Fe, Zn, B, V, etc.) produse in formule standard cat şi in funcţie de solicitările clienţilor. Aceste îngrăşăminte se aplică foliar (pe frunzele si tulpinile plantelor) iar gradul de asimilare este mult mai mare decat la îngrăşăminte clasice. Îngrăşămintele foliare sunt recomandate pentru culturi de leguminoase, zarzavaturi şi pomi fructiferi.

Back